سوكي و اينهمه خوشبختي محاله!!


تو اين برنامه ايشونو پنج تا خانم ديگه مربي هستن


101 نفر از كمپانياي مختلف ميان مسابقه ميدن تا در آخر چند نفر منتخب يه گروه تشكيل ميدن و ميخونن


( دوباره يه گروه تكراري ديگه )


خب بچه هاي گلم حالا حساب كنيد 101 دختر


به اضافه پنج داور زن چندتا خانم ميشود؟! 


سوكي و اينهمه خوشبختي محاله !!
حالا بيايد اينارو ببينيد چقدر زاويه دوربين فرق ميكنه 


اينجا دوربين پايينه چقدر قداي همشون خوب و رشيد!!

حالا اينجا دوربين روبه رو 
چي شد چرا اون خانمه كه كت قرمز داره آب شد ! 

يا اصلا همشون يه چند سانتي رفتن تو زمين!


همينجوري محض تنوع گفتم يه چيزي هم ياد گرفته باشيم 


خواستيد فيگور بگيريد دوربينو پايين بزاريد قدتونو بلند ميكنه


خوشگل هستيد خوشگلتر ميشيد

برچست ها : ,,,,,,