روزنامه عربستانی نوشته بوده که شهاب حسینی از سردار سلیمانی 


هم خطرناک تره


شهاب حسینی در پاسخ به پرسشی  که درباره تیتر روزنامه عربستانی بود با این مضمون که حضور شهاب حسینی از یک سردار خطرناک تر است، گفت: عربستان دارای پیشرفته ترین سلاح هاست و مشتری بزرگ تسلیحات اما قطعا فرهنگی ندارد که متاسفانه با زائران ما اینطور برخورد می کند.

وی ادامه داد: من درباره خودم نمی دانم اما دیر فهمیدند که با سرزمینی رو به رو هستند که فرهنگی چند هزار ساله دارد و قدرت فرهنگ و هنر از کار سیاسی بیشتر است.

شهاب حسینی در پایان این بخش از صحبت هایش گفت: آرزوی من همیشه شادی و عزت مردم سرزمینم است.

منبع (asriran)


برچست ها : ,,,,