برنامه قشنگی بود 
خب این برنامه با همه کمبود هاش به نظر من برنامه قشنگی بود . 

فقط سر بعضی قسمتاش اعصاب من یکی واقعا خورد میشد . کسایی 

رو قبول میکردن که حقشون نبود.خیلیا میگن خب اونا داورن و موسیقی 

میدونن اونا بهتر میفهمن .خب مگه نه اینکه خواننده میخونه که شنونده 

خوشش بیاد و بپذیرتش خب منم یه شنونده ، خوشم نیومد و صد البته 

وقتی نظر بقیه رو میخونی همه هم نظریم آقا همه ما شنونده ایم 

دیگه!! از جمله تو فینال دو نفر بودن که هنوز هم نفهمیدم چجوری 

اومدن فینال ! حالا یکیشون بلد بود تکنیک به کار ببره ولی خدایی اصلا 

صدای زیبایی نداشت اونیکی که  یکنفر و از خیابون هم بیاری  

همونجوری برات میخونه ! ولی دوتای بعدی که خودتون هم میدونید کیا 

رو میگم واقعا صدای معرکه ای داشتن مخصوصا علی پور صائب که

خوشبختانه نفر اول شد و حقش هم بود 

جای دو نفر تو فینال واقعا خالی بود یکی  آقای محمد رضوان  و دیگری

آقای شریف. ( محمد رضوان یه اجرای دو نفره با مصطفی مهدی 

داشت یعنی فوق العاده بود باید هر دو نفر میومدن بالا)اینا لینکای اجرای علی پور صائب تو فیناله
برچست ها : ,,,,