تازه تاسيس شدهاينجا همه جور نظري ميتونيد بديد(بدون عضويت)

چه مخالف چه موافق. حتي خودتون هم ميتونيد 

مطلب بزاريد (فقط بايد اول عضو بشيد و ثبت نام كنيد.

بعد ميريد تو بخش امكانات و ميتونيد مطلب بديد )

ممكنه يكي مخالف باشه مثل من يكي موافق باشه

ولي هيچكس تو نظرات و يا مطلبي كه ميزاره نبايد به كاربر 

ديگه توهين كنه.با تشكر مدير 


برچست ها :