تو كره چه خبره؟! خدا و فرشته آسيا ريختن اونجا 


يكي از بچه ها بهم گفته لي مينهو خداي آسياست !


منم كلي خنديدم ، والا چرا بايد اينا اين لقبارو بگيرن؟


اگه به شهرته  پس اونوقت خدابيامرز بروسلي  كه تو كل

 سينماها


هم هاليوود و هم تو آسيا و اروپا حرف اول و ميزد بايد چي

 ميگفت؟!


يا الان جكي چان بايد چه لقبي رو خودش بزاره؟!


يا شاهرخ خان ؟!


لي مينهو كه فقط تو آسيا شناخته شدست اونم فقط تو

 قسمت شرقي


اينا لقبايي هستن كه تو كره به هر بازيگري كه مردمش

 دوسش دارن ميدن


حالا نميدونم چرا هي فلان آسيا ،فلان اسيا ميدن (چقدر پر رو


هستن )


برچست ها : ,,,,