الان دقيقا كي به كيه ؟! اين نشد اون يكي؟!


يه جا نوشته بودن nichkhun با tiffany به هم زده .

يه سوال پيش مياد مگه اين آقا تو برنامه we got married با 

victoria نبود ؟! حتما بعد از يه مدتي گفته نه از اين خوشم نيومد بزار برم سراغ بعدي!!

بعد يهو تيفاني رو پيدا كرده گفته بزار ببينم اين يكي خوبه يا نه .

بعد ديده با هم تفاهم ندارن گفته : تيفاني سرنوشت منو تو از هم جداست 

بعد ميره سراغ يكي ديگه ببينه شايد باهاش تفاهم داشته باشه


يا شايدم اين اتفاق افتاده :


يه روز nichkhun و tiffany با هم ميرن رستوران.

بعد كلي غذا خوردن يهو صورتحساب مياد . بعد 

nichkhun ميخواد حساب كنه كه tiffany ميگه : نه جون تو نميشه

دست تو جيبت نكنيا جون نيكون ناراحت ميشم . بعد تيفاني كيف پولشو 

در مياره كه حساب كنه يهو يه چيزي از كيفش ميوفته پايين. 

نيكون خم ميشه برش ميدار يهو اينو ميبينه از همونجا ميزو ترك ميكنه و ميفهمه كه اونا به درد هم نميخورن.

البته نيكون يه توهم فانتزي بايد داشته باشه كه فكر كنه پسر قشنگيه


برچست ها : ,,,,,,